hon-mong-tay

Hòn Móng Tay

nước biển, cát, bầu trời, cây cối, mỏm đá

Bình Luận